O kompaniji

Propratit ćemo Vaš projekat do kraja i bit ćemo uspješni o tome!

LAKE d.o.o. Sarajevo, BiH, je jedna od prvih privatnih kompanija na teritoriji bivše Jugoslavije (registrovana 1991. godine).

LAKE d.o.o. je specijalizovana za konsalting, inžinjering, proizvodnju i usluge.

Naša kompanija ima dugu i bogatu tradiciju u pružanju usluga inžinjeringa u građevinarstvu, sa preko 80 realizovanih projekata ukupne vrijednosti od 30,000,000 Eura.

Implementirani projekti prepoznatljivi su na tržistu i to u različitim oblastima:

  • Izgradnja (13 projekata vrijednih 24,7 mil. Eura).
  • Rekonstrukcija (14 projekata vrijednih 1,1 mil. Eura)
  • Sanacija (11 projekata vrijednih 2,6 mil. Eura) i
  • Adaptacija građevinskih kapaciteta (28 projekata vrijednih 1,2 mil Eura)

Od skorijeg vremena (2008.) kompanija LAKE počinje i pružanje usluga za izgradnju institucionalnih kapaciteta drugih kompanija, kroz obezbjeđenje različitih oblika treninga i konsultantskih usluga kao što su:

  • Strateško planiranje ( 16 - MKO institucija, Zadruga i sl.)
  • Ispitivanje trzišta (za USDA i USAID programe u BiH i u Albaniji)
  • Procjene kapaciteta institucija (13 organizacija)

Kompanija LAKE je razvila kvalitetnu ekipu stručnog osoblja sa 23 stalno zaposlenih, te mrežu kooperanata iz BiH, Itajije i Austrije.