Lamela D

Lamela D je dio stambeno-poslovnog centra LAKE, koji je izgrađen za tržište. Lake d.o.o. je ovdje nastupio kao investitor, te u saradnji sa svojim kooperantima izvršio cjelokupno upravljanje projektom.

Lamela D je dio stambeno-poslovnog centra LAKE, koji je izgrađen za tržište. “Lake” d.o.o. je ovdje nastupio kao investitor, te u saradnji sa svojim kooperantima izvršio cjelokupno upravljanje projektom:

  • projektovanje
  • završavanje imovinsko-pravnih odnosa
  • monitoring
  • upravljanje izgradnjom

Tokom projektovanja, kao i izgradnje nastojala se postići što veća energetska efikasnost, smanjujući eksploataciju energenata, kao i stopu zagađenja.

LAKE d.o.o. kroz svoje poslovanje teži ka što humanijoj eksploataciji resursa, kako kroz izgradnju, koristeći adekvatne načine projektovanja i ugradnje kvalitetnih materijala, tako i kroz životni vijek svojih objekata, gdje je značajno smanjena potrošnja.

Projekt:
Lamela D, stambeno-poslovni objekat za tržište

Vrijednost investicije:
4,2 miliona EUR

Period izgradnje:
Februar 2013 - Decembar 2004. godine

Investitor:
LAKE d.o.o.

LAKE angažman na projektu:
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, upravljanje projektom, upravljanje gradilištem, nadzor nad izvođenjem građevinskih radova u suradnji s kooperantima, ugovaranje, nabavka