LAKE Skenderpašina

Stambeni objekat lociran u samom centru Sarajeva, Skenderpašina 31, spada u novu generaciju zgrada, koje imaju visoke usloveenergetske efikasnosti čime je na minimum smanjen negativan uticaj po okolinu.

Stambeni objekat lociran u samom centru Sarajeva, Skenderpašina 31, spada u novu generaciju zgrada, koje imaju visoke usloveenergetske efikasnosti čime je na minimum smanjen negativan uticaj po okolinu, što doprinosi i smanjenju troškova održavanja. Zarazliku od dosadašnjih metoda zagrijavanja, primijenjena je nova tehnologija putem toplotnih pumpi. Ova tehnika grijanja/hlađenja u kombinaciji sa najsavremenijom izolacijom garantuje uštede i do 60%.

Jedan od noviteta na tržištu uključuje i sistem „pametnog stana" pomoću kojeg vlasnik stana može veoma jednostavno i bez IT znanja upravljati svim sistemima u svom stanu (rasvjeta, grijanje, alarm, video nadzor, statistički prikaz potrošnje svih kućnih uređaja i sl.), preko smartphone-a ili tableta. Objekat iako je smješten u centru grada, nalazi se u ulici koja je jedna od rijetkihgdje vlada mir i gdje saobraćaj nije frekventan u tolikoj mjeri kao u ostatku Sarajeva, što ovu lokaciju čini idealnom za stanovanje.

"Prilikom kupovine stana kupci nemaju puno prostora da njegovom uređenju i opremanju doprinesu svojim idejama, što nije slučajsa našim stanovima. Svi finalni radovi u stanovima (toalet, parket, finalna obrada zidova itd.) biće u potpunosti prilagođeni željamakupca, čime kupce i njihovo zadovoljstvo stavljamo u središte našeg poslovanja", izjavio je N.B.

Iako je u Sarajevu većim dijelom godine, posebno u ljetnom periodu, na snazi redukcija vode, što u mnogomeotežava uslove života građana, budući stanari ove zgrade ne trebajuo tome brinuti.

Objekat je opremljen vlastitim rezervarom vode koji ima dovoljan kapacitet da svih 30 stambenih jedinica opskrbi vodom i u periodima kada je redukcija na snazi.

Više informacija o objektu:


Lokacija i saobraćaj u mirovanju

Lokacija stambeno-poslovni  objekta nalazi se u ul. Skenderpašina br. 31 u Sarajevu. Saobraćaj u mirovanju je riješen parking mjestima u objektu na dvije suterenske etaže kojima se prilazi direktno iz ul. Skenderpašina i raspolaže sa  33 parking mjesta.

Na vrh

Osnovne građevinsko-zanatske informacije

Novi objekat je spratnosti  2S + P + 5 spratova. Vertikalna komunikacija je AB - stepenište, AB - požarno stepenište i lift. Vertikalnu konstrukciju čine  zidovi od AB betona i stubovi od  AB betona različitih presjeka, u skladu sa statičkim proračunom. Horizontalnu konstrukciju čine AB ploče .

Na vrh

Stanovi i zajednički prostori

Na svim etažama projektovano je  po 5 stanova različitih struktura i površina.

Svi stanovi imaju pored kupatila i odvojeni WC, te kuhinjske ostave.

Stanovi na zadnjoj etaži, prema ulici , imaju  otkriveni balkon nastao povlačenjem gabarita za 150cm a podijeljeni su ostakljenom AL - bravarskom pozicijom.

U ulaznom holu  sa liftom i stepeništima ostavljen je prostor za portira koji kontroliše ulaz u objekat i parking sa mogućnošću video nadzora svih zajedničkih prostora.

Na svakoj etaži u stan se ulazi iz predprostora koji su od stubišta odijeljeni staklenim AL - bravarskim stijenama. U pretprostorima su smještene vanjske ostave za svaki stan te vanjske niše u kojima su postavljene vanjske jedinice za toplotne pumpe.

Krov objekta je ravni, izveden i izolovan po svim potrebnim arhitektonskim, termičkim i statičkim propisima.

Za svaki stan obezbjeđeno je minimalno jedno parking mjesto u garažnim etažama unutar  samog objekta. (parking mjesta nisu uračunata u cijenu stana)

Na vrh

Zidovi

Svijetla visina u stanovima 280 cm.

Fasadni AB zidovi se završavaju termičkom fasadom (debljina termike d= 15 cm). Sokl u visini50 cm se oblaže ekstrudiranim polistirenom a završna žbuka - plastificirani kulir.

Nosivi zidovi od armiranog betona se dersuju ili kada se nalaze između stanova, oblažu termoizolacijom od  XPS d=5 cm sa armaturnom  mrežicom od staklenih vlakana, gletuju se i boje poludisperzivnom bojom.

Unutrašnji zidovi ( nosivi i pregradni ) od  opekarskih blokova se obostrano  grubo  i fino malterišu i boje poludisperzionom bojom.

Zidovi u kupatilima oblažu se keramičkim pločicama do stropa,dok se u kuhinji oblažu do visine: h= 160 cm (izbor keramičkih pločica i način postavljanja vrši kupac; cijenu pločica do 30 KM/m2 plać aprodavac, a razliku iznad 30 KM/m2 - Kupac ).

Na vrh

Podovi

Podovi u haustoru obloženi su kamenim granitnim  pločama.

Stepeništa (gazišta i čela) i podesti su obloženi kamenim granitnim talpama odnosno pločama.

Vanjsko stepenište obloženo je granitnim kamenim štokovanim ili paljenim talpama.

Podovi sanitarnih čvorova, ostava i kuhinja oblažu se keramičkim protukliznim pločicama. (izbor keramičkih pločica i način postavljanja vrši Kupac a cijena pločica do 30 KM/m2 plaća Prodavac a razliku iznad 30 KM/m2  Kupac).

Podovi u lođama oblažu se keramičkim protukliznim pločicama.

Podovi u sobama oblažu se klasičnim hrastovim parketnim dužicama dužine do l= 50 cm, lijepljenim dvokomponentnim epoksidnim ljepilom,  brušenim 3x i lakiranim mat lakom na vodenoj bazi.

Podovi u garaži završno se obrađuju epoksidnim premazom uz prethodnu pripremu podloge.

Na vrh

Bravarija i stolarija

Svi fasadni otvori u stanovima se rade od aluminijski profila sa prekinutim termičkim mostom proizvođača SCHÜCO, sistem AWS70.HI.

Svi prozori opremljeni SCHÜCO sistemskim skrivenim okovom AVANTEC (bez vidljivih baglama). Brtve i ručice sistemske SCHÜCO.

Osnovno ostakljenje pozicija sa dvoslojnim termizolacionim staklom strukture 6+14+4mm (sa punjenjem argonom 90%)  i low-e nanosom te koeficijentom prolaza toplote za staklo Ug=1,0W/m2K, osim pozicija u prizemlju koje se rade sa sigurnosnim lamistal ostakljenjem u strukturi (3.3.1+14+4mm) sa low-e i Ug=1,0W/m2K.

Staklo na ogradama lođa se radi kao termoizolaciono (lamistal 5.5.2+16+6mm kaljeno).

Fasadna stijena na ulazu u objekat se radi od aluminijski profila sa prekinutim termičkim mostom proizvođača SCHÜCO, sistem ADS70.HI sa ispunom termoizolacijskim staklom strukture 4.4.1+12+6mm. Vrata opremljenja SCHÜCO rol baglamama. Fasadna stijena opremljena sandučićima za poštu sa dvostranim otvorom za ubacivanje/vađenje pošte pozicioniranim bočno od ulaznih vrata.

Pozicije na stepeništima se rade kao fasadni elementi, po sistemu SCHÜCO FW50+.

Na vrh

Instalacije vodovoda i kanalizacije

U prostorima predviđenim za sanitarne čvorove i kuhinje obezbijeđeni su dovodi i odvodi sa materijalima renomiranihproizvođača( Pipelife, Rehau, Kovina,SMU, Unitas i sl. ) sa svim potrebnim fitingom, ventilima, sifonima i sl.

Sanitarni uređaji i galanterija su vrhunskih proizvođača:

Za svaki stan predviđen poseban elektronski vodomjer.

Na vrh

Elektro instalacije jake i slabe struje

U svakom stanu obezbjeđen dovod električne energije od glavnog razvodnog ormara do razvodne table stana. Svim potrošačima u stanu će biti obezbjeđeno napajanje jake struje sa pratećom slabom strujom u skladu sa vremenom u kojem živimo.

Pored toga s naše strane izvršit ćemo kablovsku pripremu elektroinstalacija slabe struje u dnevnom boravku za pametnu kuću ( Smart Home Control System ) gdje će nadogradnjom sistema biti moguće upravljanje sljedećom opremom:

Na vrh

Mašinske instalacije

Svaki stan će imati obezbjeđeno veoma ekonomično grijanje, hlađenje i pripremu sanitarne vode preko električnih toplotnih pumpi  sistema zrak – voda ( proizvođača  Daikin-a ).

Vanjske jedinice toplotnih pumpi će biti smještene u posebnim namjenskim prostorijama koji se nalaze na istoj etaži kao i stanovi čime se obezbjeđuje puni komfor, sigurnost, zaštita stanara od buke i sl. 

Na vrh

Protivpožarna zaštita objekta i stanova

U  skladu sa protivpožarnim zakonoma u objektu je projektovano zasebno protivpožarno stepenište otvoreno prema južnoj fasadi, sa protivpožarnim vratima vatrootpornosti F 60min, koje vodi do etaže suterena I.

Otvoreni parkinzi na suterenskim etažama imaju prirodnu ventilaciju i iz njih se, kroz protivpožarna vrata vatrootpornosti F 90 min. ulazi u filter sa protivdimnim vratima te u hol sa liftom i stepeništem. 

Pored ulaza sa rolo vratima dim 2 x 300 x 350 cm predviđen je i alternativni izlaz na suprotnoj strani objekta kroz garažu susjednog objekta ( izgradnja će počet iuskoro ).

Predviđena je hidrantska mreža u objektu koja je kroz projekat hidroinstalacija rješen  dovoljan broj aparata za gašenje požara.

U suterenskim etažama koje su predviđene zaparkiranje auta, odnosno u kompletnom objektu obezbjeđena je panik rasvjeta.

Na vrh

Pregled stanova

Na vrh